Get Adobe Flash player

W naszych gabinetach można wykonać następujące badania:

- diagnoza ortoptyczna (pełne badanie ortoptyczne obejmujące  m.in. badanie stanu obuocznego widzenia, ostrość wzroku do bliży i do dali, akomodację, konwergencję, ruchomość gałek ocznych)

- badanie na synoptoforze (kąt zeza, stopnie obuocznego widzenia)

- badanie na perymetrze ( kąt zeza)

- badanie na listwie pryzmatycznej (kąt zeza, zakres fuzji)

- badanie ortoptyczne pod katem trudności w szkole (problemy z czytaniem, pisaniem, dzieci z grupy ryzka dysleksji)

- badanie pola ruchów oczu na szybie Falkowskiej (zezy)

- badanie na ekranie Hessa

- badanie podwójnego widzenia

- badanie okulistyczne

- badanie optometryczne

- przesiewowe badania ortoptyczne w szkołach i przedszkolach

Terapia Wzroku współpracuje z lekarzami okulistami dziecięcymi oraz zakładami optycznymi.

Pełne badanie okulistyczno - ortoptyczno - optometryczne można wykonać w jednym z naszych gabinetów w Pruszkowie.